MENU

SPOLUVLÁDA OBČANŮ

Špatná politická rozhodnutí nejsou důsledkem záměru politiků škodit. Většina demokraticky zvolených politiků se patrně snaží odvést dobrou práci. Závažnou chybu však dělají v tom, že nejsou ochotni změnit svůj styl vládnutí. Proto v celé Evropě roste počet občanů, kteří se necítí být tradičními stranami zastupováni.

Posilování politických seskupení, která jsou nazývána populistickými, je důkazem toho, že společnost hledá možnosti, jak se proti omylnosti, sebestřednosti a poručnictví svých vládců bránit. Důsledkem je roztříštěný a nestabilní politický systém. A proto je třeba dát občanům možnost spolurozhodovat.

Na přímou demokracii švýcarského typu ještě není česká společnost zralá. Přímou demokracii se musíme učit, což vyžaduje čas. Realisté jsou však přesvědčeni o tom, že občané chtějí a jsou schopni spoluvládnout. Rozhoduje-li celá společnost, tak to s sebou sice nese určité riziko chyby, ale navlas stejné riziko vzniká i tehdy, když jako dosud rozhoduje pouze elita. Schopnosti vládnoucích jsou totiž přeceňovány ve stejné míře, v jaké jsou podceňovány schopnosti obyčejných občanů. Když politici vrátí část moci občanům, budou se moci opřít o nevyčerpatelnou zásobu jejich praktických zkušeností.

Realisté vědí, že přímá demokracie má ještě jednu neocenitelnou výhodu. Právě u zlomových a riskantních rozhodnutí velmi záleží na tom, jestli společnost zátěž, která je s nimi spojena, nese na základě vlastního rozhodnutí, nebo proto, že za ni opět rozhodla pyšná a chybující elita.

Realisté věří, že demokracie může i ve 21. století plnit tu funkci, kterou má od svého vzniku: Nutit vládnoucí hledat společensky prospěšná řešení a umožňovat ovládaným, aby se na tomto hledání podíleli. Cesta k tomuto cíli vede přes postupné posilování prvků přímé demokracie.

Mapa ČR Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj
Copyright © 2016, Realisté. Všechna práva vyhrazena.
Zadavatel: Realisté / Zpracovatel: CS Development s.r.o.