MENU

ODPOVĚDNÝ OBČAN, ODPOVĚDNÝ STÁT

 Za duševní i materiální kvalitu svého života odpovídáme především my sami. Je naší odpovědností získat takové znalosti a dovednosti, abychom udrželi tempo se zrychlující se dobou, uspěli ve stále složitějším světě a nebyli závislí na pomoci ostatních členů společnosti.

Je odpovědností rodičů vychovat řádně své děti a připravit je na plodný a produktivní život. Děti vychované v úctě k rodičům, vzdělané a zručné jsou spolehlivě nejlepší investicí do budoucna a jedinou hodnotou, která v čase neztrácí svou cenu.

Každý jedinec nese odpovědnost za svůj vlastní osud. Sociální politika proto musí motivovat k pracovní aktivitě, ale i chránit občany v tíživé sociální situaci. Solidární společnost se stará především o ty, kteří se o sebe postarat nemohou. Musíme umět rozeznat černé pasažéry, kteří zneužívají našeho soucitu a připravují o prostředky ty, kteří naši pomoc skutečně potřebují.

Realisté striktně rozlišují mezi termíny „zasloužit si“ a „mít nárok“. V praxi to znamená důsledné hodnocení potřebnosti jakékoli pomoci a podpory, omezení plýtvání veřejnými financemi a zneužívání sociálních dávek. Čím méně bude těch, kteří si pomoc nezaslouží, ale přesto ji čerpají, tím více zbude pro ty, kteří naši solidaritu opravdu potřebují.  

Stát přitom nesmí nikomu překážet v cestě za jeho osobním štěstím a úspěchem. Musí se zdržet zásahů do našich životů a spíše nám odstraňovat z cesty zbytečné překážky. Úlohou státu je podpora vzdělání a podnikavosti, snižování byrokratické zátěže a zrychlování všech správních agend. Také vztah občana a státu musí být vyváženější.

Realisté vědí, že nezbytnou protiváhou osobní odpovědnosti jedince je odpovědnost veřejné správy. Nejen občan, ale i úřední aparát musí nést odpovědnost za svá selhání, především za porušování zákonů, nedodržování lhůt, nečinnost a způsobené škody. Princip odpovědnosti státu je tou silnou proměnnou, jejíž zavedení by mělo výrazně pozitivní dopad na kvalitu výkonu veřejné moci. 

Mapa ČR Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj
Copyright © 2016, Realisté. Všechna práva vyhrazena.
Zadavatel: Realisté / Zpracovatel: CS Development s.r.o.