JIŘÍ HYNEK
PREZIDENT 2018MENU

BLOG
Omezovat právo občanů EU držet zbraň je cestou do pekel
RNDr. Jiří Hynek, zakladatel a bezpečnostní expert Realistů / 21. 12. 2016

Cesta do pekla bývá dlážděná těmi nejlepšími úmysly. Neznám úmysly členů evropských orgánů, kteří se dne 20. prosince 2016 definitivně dohodli na znění směrnice o omezení práva občanů Evropské unie držet zbraň na ochranu sebe a svých blízkých. Ale pochybuji, že jsou dobré. Podstatné je to, že jde o významný milník na naší cestě do pekla. Nic mi nezkazilo den mých narozenin tak, jako tato novodobá „mnichovská zrada,“ tentokrát upečená v Bruselu. Opět o nás bez nás. Nemá cenu diskutovat, co vše je na směrnici špatně, protože nejhorší je samotný nápad takovou směrnici vytvořit. Tato směrnice v žádném případě nepomůže snížit riziko teroristických útoků v Evropě. Ba naopak, jakékoliv omezení práva občanů držet legální zbraň nahrává potenciálním útočníkům. Nejde o boj proti teroristům, ale o strach evropských elit z vlastních občanů.


Bezpečnostní rizika si mnohem více uvědomujeme v naší zemi než ve vzdáleném „hlavním městě Evropy.“ Lze s povděkem kvitovat, že české ministerstvo vnitra ve stejné době, kdy se evropské orgány pitvají v naprosto nepodstatném a špatném evropském zákoně, přichází s novelou ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. "Občané ČR mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot a podílet se tak na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů ČR.“ Jasný vzkaz těm, kteří by u nás chtěli páchat teroristické útoky, vraždit, zabírat naše území či se jinak snažit ničit naši vlast.


Realisté zásadně odmítají snahy evropských orgánů omezovat běžné občany, aby se mohli bránit zlu. Naopak Realisté vítají snahu ministerstva vnitra zvýšit obrannou schopnost naší země před tímto zlem. Realisté vyzývají Parlament České republiky, aby přijal novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky tak, jak to navrhuje ministerstvo vnitra.

Mapa ČR Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj
Copyright © 2016, Realisté. Všechna práva vyhrazena.
Zadavatel: Realisté / Zpracovatel: CS Development s.r.o.